Microsoft Office Professional 2007 screenshot

Microsoft Office Professional 2007

Gratis nedladdning

TRIAL

Microsoft Office Professional 2007 är en uppsättning program speciellt skapade för enskilda användare och mindre företag för att ge bättre administration av information och även stigande och fortsatt ökning av produktiviteten.

Microsoft Office Professional 2007 inkluderar varierade verktyg så som en ordbehandlare (Word 2007), ett utmärkt system för hantering av databaser (Access 2007), en kalkylbladsenhet (Excel 2007), bland andra kontorsapplikationer. Dessutom inkluderar det Microsoft Outlook 2007, ett utmärkt program för administration av kontakter och e-potsmeddelanden.

Denna nya utgåva har många andra funktioner och ett nytt gränssnitt som effektivt förbättrar kompatibiliteten mellan svitens alla komponenter.

Microsoft Office Professional 2007 är en nödvändig applikation, både för kontoret och för hushållets administration.

Begränsningar hos provversionen:

-Du kan bara använda den i 60 dagar.

- Vissa funktioner är begränsade.