Avira Antivir Virus Definition File Update 2011 screenshot

Avira Antivir Virus Definition File Update 2011

Gratis nedladdning

TRIAL

Avira Antivir Virus Definition File Update (NT/2K/XP) är en speciell uppdatering för antivirusprogrammet Avira Antivir.

På Internet läggs nya skadliga koder till hela tiden och de kan tränga sig in i din dator och orsaka olika typer av skador. Följderna kan bli många olika: från förseningar till förlust av viktig information. Bland dessa skadliga program utmärker sig spioner, trojaner och maskar.

Av den anledningen är det nödvändigt att uppdatera din antivirusdatabas och på det sättet förbättrar du virusdetektionsförmågan och elimineringen av virus. Avira Antivir Virus Definition File Update (NT/2K/XP) kommer uppdatera ditt antivirusprogram för att hitta alla typer av skadliga koder.

Med Avira Antivir Virus Definition File Update (NT/2K/XP) kommer du kunna uppdatera databasen för antivirusprogrammet Avira och du kommer kunna navigera lugnt eftersom du kommer ha tryggheten att de senaste hoten som cirkulerar på nätet inte kommer att skada dig.

Avgörande krav för programvarans funktion:

- Avira Antivir redan installerad.